REKAPITULASI WARGA MISKIN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

Kecamatan Tugu

No.KelurahanKreteria Kemiskinan
Hampir MiskinMiskinSangat Miskin
KKJiwaKKJiwaKKJiwa
1 JERAKAH 225 764 94 288 2 3
2 TUGUREJO 515 1.646 41 119 1 1
3 KARANGANYAR 309 959 69 217 - -
4 RANDUGARUT 210 681 25 90 - -
5 MANGKANG WETAN 563 1.922 104 348 - -
6 MANGKANG KULON 289 856 53 151 1 5
7 MANGUNHARJO 418 1.393 54 164 - -
  Jumlah 2.529 8.221 440 1.377 4 9